Information
  • Submitted by: Higher Education Sustainability Initiative (HESI)
  • Primary SD area: Education
  • Keywords: education
  • Location: Groningen, Netherlands (The)
  • Date of completion: 1 Jan 2000
  • More information

Deliverables & Resources
Higher Education Sustainability Initiative - Hanzehogeschool Groningen

Organization(s) making commitment

Hanzehogeschool Groningen

Achievement of Commitment

Het nieuwe strategische plan “Koers op Kwaliteit”. Wij willen dat in iedere opleiding aspecten van duurzaamheid en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting komen. Studenten wordt een ondernemende geest bijgebracht maar wel vanuit verantwoordelijkheid voor de samenleving. Een kernbegrip in die verantwoordelijkheid is duurzaamheid; je verantwoordelijkheid ook willen nemen voor de toekomstige generaties.

How this will be achieved

Wij leiden studenten op die de competentie bezitten om, ongeacht hun discipline of werkterrein, vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling weten te hanteren en daarvoor oplossingen kunnen aandragen. Dat gaat verder dan de opleidingen die traditioneel al verbonden zijn met duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld milieukundige opleidingen. De verankering dient juist ook vanuit sociale, technologische en economische thema’s vorm te krijgen. Studenten worden op gestructureerde wijze in aanraking gebracht met aspecten van duurzame ontwikkeling die relevant zijn voor hen als beroepsbeoefenaar, burger en consument. Duurzaamheid is daarmee een hogeschool breed thema. Wij streven er naar dat er in 2014 tenminste vijf schools 1 of meer AISHE duurzaamheids sterren heeft verworven.

Wij blijven maatregelen treffen die er toe leiden dat de milieubelasting van de eigen bedrijfsvoering wordt beheerst en gestadig wordt verminderd. In het kader van de meerjarenafspraken (MJA3) tussen het ministerie van VROM en de HBO-Raad, hebben wij een convenant ondertekend met de HBO-Raad om het energie gebruik jaarlijks met drie procent terug te dringen. Dit wordt jaarlijks gemonitored door Senter Novem. Ook bij aanbestedingen worden de Senter Novem-criteria voor duurzaamheid standaard opgenomen naar aanleiding van het afgesloten Convenant Duurzaamheid tussen VROM en de HBO-Raad.

Deliverables
Deliverable Date
Strategische plan “Koers op Kwaliteit” 2015

Resources devoted to delivery
Type Details
Staff / Technical expertise Expertise of students and staff concerning sustainable development
Copyright (c) United Nations 2011 | Terms of Use | Privacy Notice | Contact | Site Map | New